FANDOM


Świętopełk − jeden z pierwszych Piastów, najstarszy syn Mieszka I i Ody. Urodził się między 979 a 985 rokiem, zmarł po 992 roku. Brat Lamberta oraz Mieszka, przyrodni brat Bolesława I Chrobrego oraz Świętosławy. Znany jest tylko z kroniki Thietmara. Został pominięty w dokumencie Dagome iudex co może być spowodowane jego wcześniejszą śmiercią lub tym, że przypisane już mu było Pomorze. Niektórzy badacze twierdzą, że od Świętopełka wywodziła się linia książąt pomorskich. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że linię tę zapoczątkowała córka Siemomysła, dziadka Świętopełka.

Według jednej z hipotez Świętopełk lub jeden z jego braci był ojcem Dytryka lub Siemomysła pomorskiego.