FANDOM


Ahmose – władca Starożytnego Egiptu z XVIII dynastii. Syn Sekenenre Tao II i Ahhotep I, brat Kamose. Odziedziczył władzę w wieku 10 lat na rzecz śmierci brata.

Lata panowania

  • 1550 p.n.e. - 1525 p.n.e

Opis

Nadał sobie koronacyjne imię - Neb-pehty-Re. Jego panowanie przebiegało pod znakiem usiłowania zjednoczenia Egiptu i wyzwolenie obszaru Delty spod władzy Hyksosów i  przywrócenie wpływów Egiptu w Nubii i Kanaan. W ciągu dwudziestu pięciu lat panowania udało mu się zrealizować te cele. Jest założycielem XVIII dynastii, dzięki której Starożytny Egipt stał się imperium. W jedenastym roku swojego panowania zdobył Heliopolis, zaś później Awaris - stolicę Hyksosów. Po wyparciu ich z Delty podjął wysiłek zjednoczenia i reorganizacji państwa, opierając się głównie, a w zasadzie jedynie, na wsparciu swych rdzennych środowisk tebańskich, nie przywracając do władzy starych rodów, odsuniętych od niej za czasów XII dynastii. Jego działalność budowlana objawiała się głównie w obrębie świątyń. W Abydos wydał rozkaz wzniesienia dwóch  cenotafów (jeden dla siebie, zaś drugi dla swojej babki - Tetiszeri, która dożyła panowania swojego wnuka, otaczając go czcią i kultem. Uważana była za jedną z założycielek XVIII dynastii. W 22 roku swojego panowania dokonał inaugarcji kamieniołomów w Tura, skąd czerpano surowce niezbędne do budowania świątyni w Ptaha w Memfis i świątyni w Luksorze.

Życie prywatne

W jego życiu olbrzymią role odgrywały 3 kobiety:

  1. Babka Tetiszeri;
  2. matka Ahhotep, która zmarła między 16 a 22 rokiem panowania władcy;
  3. żona  Ahmes-Nefertari, z którą miał kilkanaścioro dzieci.

Na uwagę zasugują:

Ahmes-Nefertari przeżyła Ahmose, jak również jego następcę, swego syna – Amenhotepa I. Zmarła prawdopodobnie w pierwszym roku panowania Totmesa I. Otaczana była kultem aż do czasów Herhora - czyli końca XX dynastii. Po śmierci Ahmose sprawowała regencję w imieniu nieletniego syna – Amenhotepa I. Ahmose pochowany został w królewskiej nekropoli w Dra Abu al Naga, a miejscem jego kultu stał się cenotaf w Abydos. Mumię króla odnaleziono w skrytce DB-320 w Deir el-Bahari

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.