FANDOM


Antropologia – jedna z dziedzin nauk na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych.

Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej.

Antropologia dzieli się na:

  • antropologie fizyczną – zajmującą się zmiennością biologiczną i fizjologiczną człowieka.
  • antropologię kulturową inaczej społeczną – zajmującą się człowiekiem w społeczności.

Źródła