FANDOM


Hyksos

Armia egipska - malowidło

Armia starożytnego Egiptu – starożytny Egipt posiadał potężną armię, dzięki której zdobył wiele ziem od Eufratu po Punt. Żołnierze byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników. Czasami faraonowie wynajmowali również wojowników z sąsiednich krajów, wielu z nich było także jeńcami. Podstawę egipskiej armii stanowiła piechota. Podczas różnych bitew kluczową role odgrywały też oddziały łuczników i rydwanów.

Armia egipska wiele czerpała od sąsiednich ludów, w tym Hyksosów czy Asyryjczyków.