FANDOM


Chłopi – grupa ludności osiadłej utrzymująca się z roli w Egipcie. Przez większość jego historii chłopi stanowili większość mieszkańców Egiptu.

Historia

Stanowili oni najliczniejszą grupę społeczną w całym starożytnym Egipcie. Zajmowali się głównie uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub od bogatych kapłanów. W przerwach od prac polowych byli zatrudniani jako robotnicy do prac podczas wznoszenia olbrzymich budowli. Od starożytnych egipskich chłopów wywodzą się tzw. Fellahowie, którzy mieszkają w tym kraju do dzisiaj.

W 1952 roku rząd Nasera przeprowadził reformę rolną, w której rozdał wielu ubogim chłopom ziemię. Państwo wypłacało byłym właścicielom odszkodowania. powstawały spółdzielnie rolne, a państwo dostarczało im darmowy nawóz i ziarno. Nadal jednak były rodziny, które nie miały ziemi.