FANDOM


GD-EG-Nomes de Basse-Égypte

Nomy Dolnego Egiptu

Dolny Egipt – obszar położony w ujściu rzeki Nil.

Opis

Dolny Egipt w całości jest pokryty przez mokradła, oraz rozlewiska, na których dominowało ptactwo, wraz z wodnymi zwierzętami. W tym miejscu znajdowała się największa koncentracja papirusu. Na terenach bagiennych tego obszaru organizowano różnego typu polowania. Na początku Dolny Egipt nie był przez nikogo zamieszkiwany ze względu na nieumiejętność gospodarowania tak dużymi obszarami zabagnionych, oraz brak umiejętności w posługiwaniu się systemem irygacyjnym. W późniejszym etapie rozwoju cywilizacji Dolny Egipt został bardzo zaludniony przez Egipcjan. Od około 3100 roku Dolny Egipt został zjednoczony przez Menesa wraz z Górnym Egiptem. Pod względem administracyjnym Dolny Egipt został podzielony na 20 nomy. Ten podział przetrwał aż do VII wieku naszej ery.