FANDOM


Dorieus -  był księciem starożytnej Sparty, który mieszkał w VI wieku p.n.e.

Życie

Był synem króla Anaxandridas II . Dorieus był przyrodnim bratem króla Cleomes I i brat Leonidasa , który później stał się znanym królem i dowódcą Spartan w bitwie pod Termopilami. Poprosił, aby został wysłany za granicę na misję do znalezienia dla Spartan kolonii w Afryce Północnej .Niewiele wiadomo o księciu Dorieusie. Wiadomo tyle, że założył kolonię w Afryce niedaleko dzisiejszej Libii. Najdalej z wszystkich ówczesnych kolonistów z Grecji. Niestety po trzech latach Imperium Kartaginy wraz z miejscową ludnością wyparli spartan z Afryki Północnej. Po wyparciu Dorieusa z czarnego lądu zrobił kolejne wyprawy kolonijne, tym razem na Sycylię. Tam jednak znów został wyparty przez te same wojska.