FANDOM


Wojowie

Wojowie Mieszka I

Drużyna − formacja zbrojna, który była podporą władzy większości władców Europy Środkowej i Wschodniej w X i w pierwszej połowie XI wieku. Formacja była pod rozkazami władcy i na jego utrzymaniu.

Uzbrojenie

Na uzbrojenie wojów składały się włócznie, topory i łuki. Uzbrojeniem obronnym były drewniane tarcze obite skórą. Hełmy, zbroje i miecze mieli tylko najbogatsi.

Rekrutacja

Członkowie drużyny rekrutowali się przede wszystkim z wolnej ludności zobowiązanej do obrony terytorium i udziału w wyprawach wojennych.

Role drużyny

  • dzięki niej można było podbijać nowe kraje i plemiona
  • drużyna brała też udział w ściąganiu należnych księciu świadczeń i pełniła funkcje polityczne

Utrzymanie wojów drużyny

Wojowie należący do drużyny utrzymywani byli z łupów co zmuszało do ciągłego prowadzenia wojen oraz przez ludność okręgu grodowego w ramach obowiązków wobec księcia.

Dzieje drużyny w Polsce

Wiadomo, że w Polsce drużyna istniała za panowania Mieszka I, Bolesława I Chrobrego oraz Mieszka II Lamberta. Za czasów Kazimierza I Odnowiciela z powodu trudnej sytuacji w Polsce drużyna zaczęła przekształcać się w rycerstwo, a do kraju wkraczał feudalizm.

Źródła

  • Mieszko I, praca zbiorowa, Hachette 2009