FANDOM


HekaNemesNechacha PioMs

Faraon – osoba sprawująca najwyższą władze w starożytnym Egipcie. Faraon jako osoba ludzka była uważana  z a przedstawiciela bogów na Ziemi. Był również najwyższym z kapłanów w kraju. Tytuł faraona dziedziczono z pokolenia na pokolenie.

Insygnia

 • Biała korona Górnego Egiptu.
 • Czerwona korona Dolnego Egiptu.
 • Podwójna korona zjednoczonego królestwa.
 • Niebieska korona lub hełm bojowy.
 • Nemes.
 • Berło.
 • Bicz.
 • Maszuga.
 • Krzyż z uchwytem (ankch).

Etymologia

Słowo "faraon" oznacza po grecku "wielki dom". Na samym początku oznaczało one całe królestwo. Dopiero później zaczęto tym mianem tytułować władcę.

Pięć imion faraona

 • Horus - był uważany za wcielenie boga-sokoła
 • Złoty Horus - jego ciało miało być po śmierci trwałe
 • "Ten który należy do dwóch władczyń"- czyli do Nech(e)bet symbolizującej Górny Egipt i do Uadżyt symbolizującej Dolny
 • "Ten który związany jest z trzciną i z pszczołą" - oznacza władcę zjednoczonego królestwa
 • Syn Re - ponieważ faraon to potomek boga słońca Re.

Wielkie święto Sed

Zobacz więcej na Święto Sed.

Ciekawostki

 • Faraonowie często brali ślub ze swoimi siostrami bądź kuzynkami, aby zachować "czystą krew".