FANDOM


GD-EG-Nomes de Haute-Égypte

Nomy Górnego Egiptu

Górny Egipt – jedna z dwóch krain Starożytnego Egiptu. Leży na południe od Dolnego Egiptu.

Opis

Górny Egipt tworzy wąska dolina Nilu od pierwszej katarakty. Stanowiło to południową granicę kraju faraonów, do rejonu przy południowych granicach starożytnej stolicy państwa Memfis. W dzisiejszych czasach jest to obszar pomiędzy Ausanem na południu, a miastem Kair na północy. Górny Egipt dzielony był na 22 nomy i ten podział przetrwał aż do najazdu Arabów w VII wieku naszej ery. Najważniejszym miastem tej krainy był Teby. Za panowania faraona Menesa pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. doszło do połączenia z Dolnym Egiptem. To wydarzenie zapoczątkowało okres archaiczny w dziejach ludzkości. Jako uboższa, oraz mniej zaludniona kraina, Górny Egipt odgrywał mniejszą rolę w historii niż Dolny. W okresach przejściowych w momencie upadku władzy centralnej w kraju. Górny Egipt był niezależnie rządzony od Dolnego. Od 800 do 525 p.n.e. terenem tym władała najwyższa kapłanka boga Amona.

Ciekawostki

  • Za panowania faraonów zwana była "ziemią jęczmienia";
  • patronką starożytnego Górnego Egiptu była bogini Nechbet. Naczelnym bóstwem górno-egipskim pozostawał Set
  • Górny Egipt od Dolnego odróżniał inny dialekt, obyczaje i kult religijny, a także potrzeby i interesy polityczne, skupiające się na kontaktach z ludami Afryki. Wiele tych różnic zauważa się też w dzisiejszych czasach;
  • Symbolami Górnego Egiptu była biała korona i kwiat lotosu.