FANDOM


Geb – według wierzeń starożytnych Egipcjan bóg ziemi, brat bogini nieba, a zarazem mąż Nut. Był synem Szu i Tefnut. Symbolem boga oraz atrybutem jest gęś.

Wraz z swoją małżonką spłodził pięcioro dzieci:

Ten ostatni jest też uważany za syna Ozyrysa i Izydy. Każdy z dzieci Geba i Nut utorsamiał dzień w Egipcie. Można przypuszczać, że według starożytnych Egipcjan jeden tydzień składał się z pięciu dni, a nie siedmiu. Bóg ziemi był patronem roślinności, surowców mineralnych, skorpionów, węży oraz gwarantował płodność ziemi. W czasie sądów Ozyrysa pełnił rolę przysięgłego, był też uważany za pra patrona faraonów oraz władzy królewskiej.

Źródła