FANDOM


Zeus Naucratis Painter Louvre E668

Geruzja –  rada starszych występująca na terenie starożytnej Sparty. W skład owej rady wchodziło dwudziestu ośmiu mężczyzn z wieku sześćdziesięciu lat oraz dwóch królów, którzy mogli mieć poniżej tego wieku. Gdy jeden z członków grupy zmarł, zostawał powołany kolejny członek na następce zmarłego. Każdy mógł zostać jednym z ludzi ważnego zgrupowania, bo osoby powoływane były za pomocą demokracji, ale głównie przedstawicielami zostawali mężczyźni z rodzin bardzo bogatych. Każda osoba z Geruzji musiała przejść i zdać szkołę zwaną agoge. Geruzja była najwyższym prawem oraz najwyższym sądem. To oni osądzali przestępców, królów i innych obywateli, tworzyli również prawa obowiązujące w Sparcie