FANDOM


Gorgo − była córką i jedynym znanym dzieckiem Cleomenes , króla Sparty (r. 520-490 p.n.e) podczas VI i V wieku p.n.e. Była żoną króla Leonidasa I.Gorgo była zauważana, jako jedna z nielicznych żeńskich postaci historycznych, które były wskazywane przez Herodota , jako mądra kobieta i dobrze znająca się na polityce. Królowa Gorgo była również jako jedna z nielicznych kobiet, które były córkami króla Sparty, żoną króla Sparty oraz matką króla Sparty. Jej data urodzenia jest niepewna, ale najprawdopodobniej urodziła się między 518 a 508 p.n.e.

Życie

Rodzina

Jej ojciec Cleomenes był najstarszy synem urodzony przez króla Anaxandridas II. Po śmierci ojca miał trzech ojcowskich przyrodnich braci, z których drugi, Dorieus powodował wiele problemów. Pozostali bracia byli przyrodni są to:

Dwóch z czterech synów Anaxandidasa było królami Sparty.

Według jednej wersji (Herodota Histories, 5,4). Dziadek Gorgo Anaxandridas II nie mógł mieć dzieci w swoim małżeństwie. Wielu polityków radziło mu żeby wziął za żonę inną kobietę,a stare małżeństwo unieważnić. Jednak król nie zgodził się na rozwód, ale poślubił drugą kobietę. Jego druga żona urodziła przyszłego króla Cleomesa I ojca królowej Gorgo. Był on najstarszym synem. Wkrótce po tym jego pierwsza ukochana zaszła w ciążę, a ostatecznie urodziła trzech synów, w tym Leonidas I.

Matka królowej Gorgo jest nieznana, ale była z pewnością spartanką ponieważ była królową Leonidasa. Dzieciństwo Gorgo jest trochę znane. Pochodziła z bardzo bogatej rodziny królewskiej, umiała pisać, liczyć oraz brała w wielu uroczystościach czy festiwalach.

Panowanie

Można przypuszczać, że po śmierci Cleomenesa, jego jedynym żyjącym dzieckiem była Gorgo stała się jego jedyną spadkobierczynią. Ona w tym czasie była żonata z pół-wujkiem Leonidasem I. Leonidas i Gorgo mieli najprawdopodobniej jedno dziecko - syna, Pleistarchus późniejszego króla Sparty.

Prawdopodobnie Gorgo najbardziej znaczącą rolę miała przed najazdami perskimi 480 p.n.e. Według Historii Herodota, Demaratus, potem na emigracji w Perski sądu wysłał ostrzeżenie do Sparty o Xerxes inwazji ich. W celu zapobiegania wiadomości z przechwyceniem przez Persów i ich państwami wasali, wiadomość została napisana na drewnianej tablicy, a następnie pokryte woskiem. "Spartanie", przypuszczalnie eforów, geruzje lub królów, nie wiedzieli, co zrobić z pozornie pustego wosku tabletki, aż królowa Gorgo poradziła im, aby usunąć wosk z tablicy.

Kultura masowa

W kulturze masowej występuję w wielu filmach, książkach. Najbardziej znanymi projektami są:

  • Poznaj moich spartan;
  • 300;
  • 300: Początek imperium.

Źródła