FANDOM


Hapi – według wierzeń starożytnych Egipcjan był bóstwem dorocznych wylewów Nilu, który nanosił żyzne muły potrzebne do uprawy roli.

Wierzenia

Według mitologii Egipskiej był bardzo ważny dla starożytnych Egipcjan. Uważali, że to on pomaga wylewać rzece Nil. Jego imię oznacza Biegnący oraz jego wieloma tytułami odnoszących do wody są: Pan Ryb i Ptactwa Rybnego. oraz Pan Rzeki Niosącej Życie. Istnieje prawdopodobieństwo, że Hapi to wcześniejsza nazwa rzeki Nil. Dowodem są nie tylko tytuły owego bóstwa, ale też wierzenia wypływu wód drugiej największej rzeki świata Mu-Hapi i Kher-Hapi. Według wierzeń Egipcjan, Hapi był przyjacielem boga Geb oraz jego miejscem zamieszkania była jaskinia z źródła Nilu. W Dolnym i Górnym Egipcie był różnie przedstawiany i różne były jego atrybuty. Atrybutami w Dolnym Egipcie był złoty papirus, natomiast w Górnym Egipcie był to kwiat lotosu oraz krokodyl.