FANDOM


Hermes − w mitologii greckiej bóg handlu, złodziejstwa, podróży, drogi, hodowli zwierząt, dyplomacji, zwiastunów, języka, piśmiennictwa, perswazji, konkursów sportowych, sal gimnastycznych, astronomii i astrologii. Należał do bogów olimpijskich.

Opis

Hermes był posłańcem Zeusa, króla bogów. Poruszał się szybko za pomocą przyczepionych do sandałów małych skrzydełek. Hermes był przedstawiany zarówno jako przystojny i wysportowany młodzieniec jak i starszy brodacz. Jego atrybutem był kaduceusz (laska złożona z dwóch zawiniętych węży), skrzydlate sandały i czasami płaszcz podróżny.

Hermes był synem Zeusa i nimfy Mai. Od razu po urodzeniu ukradł bydło Apollina. Za zwrot zwierząt otrzymał od boga lirę.