FANDOM


Historia – jedna z nauk humanistycznych i społecznych, która zajmuje się badaniem przeszłości człowieka, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw (około IV tysiąclecia, wynalezienie pisma przez Sumerów), w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów człowieka (historiografia).

Epoki w historii

Historia dzieli się na podstawowe epoki. Rozwój cywilizacji oraz dziejów człowieka:

  • starożytność - epoka ta rozpoczęła się przy wynalezieniu pisma klinowego przez sumerów około IV tysiąclecia przed naszą erą. Trwała ona zaś do upadku Imperium Rzymskiego w 476 naszej ery;
  • średniowiecze - rozpoczęło się po upadku Imperium Rzymskiego dokładnie 476 rok naszej ery. Średniowiecze zaś trwało do 1492 roku;
  • nowożytność - epoka ta rozpoczęła się w 1489 roku naszej ery, trwała zaś do wybuchu I wojny światowej, dokładnie 1914 roku.
  • czasy najnowsze - epoka rozpoczęła się w dniu wybuchu I wojny światowej i trwa do dziś.

Ciekawostki

  • Wszystkie daty rozpoczęcia epok nie są znane. Począwszy od wynalezienia pism przez Sumerów, aż do zakończenia epoki nowożytnej, a rozpoczęcia obecnej. Historycy dla porozumienia się między sobą wybierają po dwa ważne wydarzenia dla danego okresu historycznego.
  • Prehistoria nie jest zaliczana do historii człowieka (prócz życia człowieka). Naukowcy interesują się jedynie życiem człowieka.

Źródła