FANDOM


Biurokraci mogą nadawać dodatkowe prawa użytkownikom, którzy wykazują się dużą aktywnością i wkładem w projekt. Dokładniejsze prawa, obowiązki oraz wymagania na moderatorów i administratorów można znaleźć na tej stronie. Z kolei tutaj można zgłosić swoją kandydaturę na jedno z tych stanowisk.

Jeśli obecny Kadrowicz przekracza swoje uprawnienia, to należy zgłosić takiego użytkownika na tej stronie.

Należy również pamiętać, że biurokrata może sam nadać prawa użytkownikowi, który swoją aktywnością i zaangażowaniem przyczynia się do ulepszania i rozbudowy projektu.

Zasady zgłaszania i głosowania

  1. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie sam zainteresowany prawami użytkownik.
  2. Nie powinno się wycofywać kandydatur, jednak administrator może to uczynić na prośbę zgłaszającego lub wtedy, kiedy kandydatura zawiera teksty wulgarne czy niezwiązane z tematem.
  3. Uprawnieni do głosowania są wszyscy użytkownicy, którzy przekroczyli próg 100 edycji i zaliczyli 2 tygodnie stażu.
  4. Głosujący może zmienić swój głos w trakcie głosowania.
  5. Pod głosowaniem można rozpocząć dyskusję, jednak obowiązuje tam netykieta i wikietykieta.
  6. Głosowanie trwa tydzień i jest zakańczane przez administratora.

Przykładowa kandydatura

Kandydaturę na moderatora bądź administratora może zgłosić wyłącznie zainteresowany uprawnieniami. Wymagania (m.in. liczba edycji) została podana w Regulaminie Kadrowicza. Nie podajemy żadnego schematu kandydatury, jednak powinna ona przede wszystkich zawierać takie informacje, jak prawa, o które ubiega się zainteresowany, jego dotychczasową aktywność na wiki oraz umiejętności i atuty. Ważne jest, aby kandydatura nie zawierała błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, a także błędów w wikitekście. Zdecydowanie obniża to szansę na uzyskanie zgody społeczności na nadanie uprawnień. Ważne jest też podpisanie swojej kandydatury za pomocą czterech tyld ~~~~

Pod swoją kandydaturą należy dodać taki oto wikitekst:

== [[Plik:Za.svg.png|20px]] Głosy za ==
# 

== [[Plik:Przeciw.svg.png|20px]] Głosy przeciw ==
#

== [[Plik:Dyskusja.svg.png|20px]] Dyskusja ==

Zgłaszanie kandydatur

Kandydaturę można zgłosić wpisując za znakiem "/" swój nick, po czym otworzy się strona, którą należy wypełnić.


Zgłoszenia

# Użytkownik Rodzaj Status Data nadania uprawnień
1 Marcopolo99 +moderator Zatwierdzone 31.08.14
2 Marcopolo99/2 +administrator Zatwierdzone25.01.15