FANDOM


Uprawnienia, wymagania oraz obowiązki moderatorów i administratorów na Historia Wiki.

Moderator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • cofanie wandalizmów,
 • uprawnienia na forum: zamykanie, reaktywowanie, usuwanie i przywracanie wątków, usuwanie i przywracanie odpowiedzi, wyróżnianie i usuwanie wyróżnienia wątku, przenoszenie wątków między subforami, zarządzanie forum (zmienianie nazwy, opisów i kolejności),
 • uprawnienia na tablicach: zamykanie, reaktywowanie, usuwanie i przywracanie wątków, usuwanie i przywracanie odpowiedzi.
 • wskazana znajomość historii powszechnej;
 • podstawowa znajomość wikitekstu;
 • powyżej 100 edycji;
 • minimalnie dwa tygodnie stażu.
 • poprawianie wszelkich błędów w artykułach;
 • rozwijanie istniejących artykułów;
 • formatowanie tekstu w artykułach;
 • dodawanie kategorii, plików, linków i szablonów do artykułów;
 • cofanie wandalizmów.
Administrator
Uprawnienia Wymagania Obowiązki
 • kasowanie stron i ich przywracanie;
 • zabezpieczanie stron i możliwość ich edycji;
 • blokowanie użytkowników;
 • import i eksport stron;
 • oznaczanie edycji jako sprawdzonych;
 • edytowanie MediaWiki, nawigacji, Rozszerzeń Wiki i możliwość zmiany wyglądu wiki.

Ponadto uprawnienia moderatorów.

 • wskazana znajomość historii powszechnej;
 • znajomość wikitekstu i wskazane używanie trybu źródłowego;
 • powyżej 500 edycji;
 • ponad dwa miesiące stażu.
 • patrolowanie Ostatnich zmian;
 • oznaczanie edycji jako sprawdzonych;
 • udzielanie pomocy innym użytkownikom;
 • tworzenie szablonów;
 • pisanie blogów informacyjnych.

Ponadto obowiązki moderatorów.

Jeśli uważasz, że spełniasz wszystkie powyższe kryteria, możesz zgłosić swoją kandydaturę na tej stronie.

Odbieranie uprawnień

Uprawnienia dowolnej grupy użytkowników na Historia Wiki mogą zostać odebrane lub ograniczone, jeśli:

 • Kadrowicz w ciągu 30 dni od ostatniej edycji nie wykonał żadnej edycji na wiki (bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej nieaktywności).
 • Kadrowicz wykorzystuje uprawnienia do innych celów niż powyżej wskazane.