FANDOM


Pierre Mignard 001

Historiografia – jeden z działów piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską.

Na historiografię składają się wszystkie rodzaje piśmiennictwa historycznego, będące wynikniem pracy danego historyka. Niemniej jednak praca takiej osoby, która pasjonuję się historią jest zależna od wielu czynników:

  • uwarunkowania społeczne;
  • filozofia, jego warsztat;
  • stopień rozwoju nauki;
  • uwarunkowania podejmowanych tematów;
  • przyświecający cel;
  • wyobrażenia mechanizmów przemian;
  • baza źródłowa;
  • stopień organizacji badań.

Źródła