FANDOM


Kapłani egipscy – była to trzecia najważniejsza grupa ludzi w społeczeństwie egipskim. Nie pełnili tylko funkcji religijnych. Zarządzali wielkimi majątkami, które należały do świątyń. Prowadzili bardzo zaawansowane badania naukowe jak na tamte czasy. Kapłani mieli bardzo duży wpływ na politykę, oraz rządzenie państwem.

Ciekawostki

  • Najwyższym kapłanem był faraon.