FANDOM


Lambert − syn władcy Polan Mieszka I i niemieckiej możnowładczyni Ody Dytrykównej. Urodził się pomiędzy 980 a 990 rokiem, brat Mieszka oraz Świętopełka. Lambert został wymieniony w dokumencie Dagome iudex, który został spisany około roku 991. Po śmierci Mieszka I w 992 roku razem ze swoim bratem, Mieszkiem oraz matką został wygnany z kraju przez przyrodniego brata i nowego władcy, Bolesława I Chrobrego.

Możliwe, że syn Mieszka I oraz biskup krakowski Lambert I to ta sama osoba. Jeśli teoria byłaby prawdziwa Lambert umarł dopiero w 1030 roku.