FANDOM


 

Mieszko − jeden z pierwszych Piastów, najstarszy syn Mieszka I i Ody.

Życiorys

Urodził się między 979 a 984 rokiem, zmarł po 992 roku. Brat Lamberta oraz Świętopełka. Przyrodni brat Bolesława I Chrobrego oraz Świętosławy. Został wymieniony w dokumencie Dagome iudex spisanym w 991 roku. Inne źródła mówią, że zmarł już w 992 roku.

Razem z matką i dziećmi został wygnany przez Bolesława Chrobrego z kraju po objęciu przez niego rządów w ówczesnej Polsce. On lub jeden z jego braci był ojcem Dytryka.