FANDOM


Oblężenie Wrocławia – bitwa stoczona w dniach od 13 lutego do 6 maja 1945, pomiędzy III Rzeszą, a ZSRR. Oblężenie zakończyło się kapitulacją sił niemieckich.

Przebieg

Festung Breslau

W styczniu 1945 roku miasto zostało ogłoszone twierdzą. Stało się tak ze względu na siły radzieckie kierujące się w stronę Wrocławia. W mieście zaczęto wznosić fortyfikacje, a Wermacht cofający się na wszystkich odcinkach frontu, przygotowywał się do obrony wschodniej granicy Trzeciej Rzeszy, wracając do zapomnianej, przedwojennej koncepcji Oderstellung, czyli linii obrony, złożonej z bunkrów wzniesionych jeszcze w latach 20 i 30 między Wrocławiem a Krosnem Odrzańskim.

Każdy kto sprzeciwił się budowie twierdzy został zabity, podobny los spotkał wiceburmistrza dr. Spielhagena i wielu innych urzędników.

Festung breslau

Plan przebiegu oblężenia

Ofensywa wojsk radzieckich w rejonie Wrocławia

FestungBreslau6V1945

Przedstawiciele twierdzy udają się na rozmowy kapitulacyjne

Pierwszy nalot miał miejsce 7 października 1944 i zginęło wówczas 69 osób. Ofensywa wojsk radzieckich ruszyła 12 stycznia i już tydzień później mieszkańcy Twierdzy słyszeli wyraźnie radziecką artylerię. 18 stycznia sowieckie samoloty zbombardowały główne węzły kolejowe. 20 stycznia doszło do przymusowej ewakuacji ludności cywilnej. Ze względu na zimno i wycieńczenie zginęło wówczas 90 tysięcy cywilów. Po południu 14 lutego Rosjan dzieliło już tylko 5 km od rynku. Od od 22 lutego Wrocław był oblegany przez I Front Ukraiński, dowodzony przez Iwana Koniewa. Na ulicach budowano barykady, zostawiając tylko wąskie przesmyki dla aut i tramwajów. Wielu mieszkańców północnego Wrocławia, udało się na południe, ponieważ przepuszczano, że natarcie Armii Czerwonej pójdzie od północy. 23 lutego zaczęto wyburzać budynki pod budowę lotniska zastępczego na obecnej ulicy Grunwaldzkiej. 7 marca wprowadzono obowiązek pracy dla wszystkich cywilów niezdolnych do walki. Rosyjska artyleria próbowała za wszelką cenę utrudnić budowę zastępczego lotniska. 31 marca nad Breslau nadlatywały sowieckie bombowce. 12 kwietnia Adolf Hitler wydał rozkaz obrony Wrocławia do ostatniego człowieka, od 16 kwietnia wprowadzono obowiązkowy pobór dla kobiet w wieku 16 do 35 lat. 28 kwietnia Rosjanie rozdają broń niemieckim cywilom, nakazując im strzelać do niemieckich oddziałów. W nocy z 5 na 6 maja, samolotem z miasta ucieka Karl Hanke. 6 maja Niemcy poddają się. Wojsko oddaje broń dopiero dzień później.

Miasto po kapitulacji było już kompletnie zrujnowane.