FANDOM


Oda Dytrykówna (ur. ok. 955, zm. 1023) − druga żona władcy Polan, Mieszka I.

Kalendarium życia

  • ok. 955 − Oda Dytrykówna urodziła się jako pierworodna córka Dytryka, margrabiego niemieckiej Marchii Północnej. Wychowała się w klasztorze pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kalbe.
  • 979-980 − zawarcie małżeństwa z Mieszkiem I, władcą Polan. W skutek małżeństwa uwolniono z niewoli wielu jeńców, którzy do niewoli trafili prawdopodobnie po wojnie domowej w Niemczech.
  • 992-995 − wygnanie Ody i jej synów z kraju przez Bolesława I Chrobrego
  • 1023 − śmierć Ody w jednym z niemieckich klasztorów kwedlinburskich.

Dzieci