Państwo Wiślan - umowna nazwa aktualnie nie istniejącego już państwa historycznego funkcjonującego przypuszczalnie na obszarze dzisiejszej Małopolski - krainy historycznej w południowo-wschodniej części współczesnej Polski we wczesnym średniowieczu, którego zasięg terytorialny pozostaje kontrowersyjny. Twórcami tego bytu państwowego było zachodniosłowiańskie plemię Wiślan z lechickiej grupy językowe, które najprawdopodobniej w okresie wielkich migracji osiedliło się nad górną Wisłą[1]. Wiślańska społeczność plemienna  rozwinęła się w państwo najprawdopodobniej po upadku imperialnego państwa Samona i opuszczenia Małopolski przez Chorwatów, którzy wyemigrowali na Bałkany w drugiej połowie VII wieku n.e, gdy Biali Chorwaci zostali zastąpieni przez napływające ze wschodu przyszłe plemiona małopolskie, a mianowicie Lędzian, Gołęszyców, Lublinian, Sandomierzan i właśnie Wiślan, którzy przejęli po poprzednich mieszkańcach ambicje państwowotwórcze. 

Władcy państwa Wiślan

Przypisy 

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.