FANDOM


Rzeczpospolita Rozbiory 4a

Mapa przedstawiająca trzy rozbiory Polski.

Trzy rozbiory Polski – miały miejsce w XVIII wieku i zostały dokonane przez Rosję, Austrię i Prusy.

 • Pierwszy rozbiór miał miejsce w 1772 roku w wyniku przegranej konfederacji barskiej. Rosja zabrała Polsce Połock, Dyneburg i Witebsk, Austria Lwów, Sanok i Przemyśl, a Prusy Bydgoszcz i Toruń.
 • Drugi rozbiór miał miejsce w 1792 roku na skutek przegranej wojny z 1792 roku. Rosja wzięła Mińsk i Żytomierz, a Prusy Gdańsk, Poznań i Częstochowę.
 • Trzeci rozbiór ostatecznie zakończył istnienie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Rosja zaanektowała Wilno, Mitawę i Łuck, Prusy Warszawę, a Austria Lublin i Kraków.

Przyczyny rozbiorów Polski

Wewnętrzne

 • Brak odpowiednich reform.
 • Kryzys gospodarczy
 • Mało-liczne wojsko.
 • Zbyt duża liczba przywilejów szlacheckich.
 • Zniszczenia wojenne po wojnach w XVII i XVIII wieku.

Zewnętrzne

 • Wzrost potęgi Rosji, Prus i Austrii.
 • Zgodność państw zaborczych
 • Upadek Szwecji i Turcji - państw stanowiących przeciwwagę dla zaborców.


Ciekawostki

Jedynymi państwami, które nie uznały rozbiorów Polski były Imperium Osmańskie oraz Szwajcaria.