FANDOM


Sykstus III (ur. w Rzymie, zm. 19 sierpnia 440 tamże) – 44. papież w okresie od 31 lipca 432 do 19 sierpnia 440, święty Kościoła katolickiego.

Biografia

Sykstus III pochodził z rzymskiego rodu Collona. Za pontyfikatu papieża Zozyma sprzyjał Pelagiuszowi, jednak wkrótce, po dokładnym zapoznaniu się z błędnymi naukami głoszonymi przez pelagian, stał się gorliwym przeciwnikiem heretyków, o czym świadczy w dwóch swoich listach święty Augustyn z Hippony. Sykstus został wybrany następcą świętego Piotra w lipcu 432. Na soborze efeskim dążył wraz z cesarzem Teodozjuszem II do pojednania dwóch przeciwnych sobie stronnictw kierowanych przez Cyryla Aleksandryjskiego i Jana Antiocheńskiego. Porozumienie zostało zawarte w 433 i wyrażone zostało w formule zjednoczeniowej. Papież pośredniczył też w sporze biskupa Konstantynopola Proklusem a biskupami Ilirii w 434, który został zakończony pojednaniem w 438. W kwestii wikariatu apostolskiego w Tesalonikach Sykstus III obstawał przy stanowisku poprzedników. W stolicy papiestwa wybudował bazylikę Santa Maria Maggiore, Santa Sabina na Wzgórzu Aventine (poświęcona za jego pontyfikatu), baptysterium na Lateranie oraz chrzecielnicę przy bazylice świętego Wawrzyńca. W katakumbach świętego Kaliksta umieścił inskrypcję zawierającą listę pochowanych tam biskupów i męczenników, a także ufundował klasztor S. Sebastiano przy Via Appia. Z wizytą u papieża Sykstusa przebywał cesarz zachodniorzymski Walentynian III, który ofiarował Kościołowi kosztowne srebra i złote ornamenty. Oburzenie w Kościele wywołało postawienie przed sądem Sykstusa III, oskarżonego o rzekome uwiedzenie mniszki, jednak nie było naocznych świadków przestępstwa, a oskarżyciele nie zdołali przekonująco udowodnić stawianych zarzutów, dlatego papież utrzymał się na urzędzie i do końca jego pontyfikatu sprawa ta pozostała niewyjaśniona.

Papież Sykstus III zmarł 19 sierpnia 440 w Rzymie i został pochowany w bazylice San Lorenzo fuori le Murra. Kościół katolicki wspomina świętego Sykstusa III 28 marca.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.