FANDOM


Uprawa roli – jednym z wielu głównych zadań starożytnego Egiptu była uprawa roli. Trudne warunki klimatyczne zmusiły wielu ludzi do prowadzenie pól nad Nilem, dokładnie w delcie oraz dolinie owej rzeki. W dalszych regionach rolnicy byli zmuszeni do stworzenia sieci nawadniających kanałów wodnych.

Uprawa roli

Sieć kanałów nawadniających

Woda wylewająca z rzeki nawadniała pobliskie pola i wzbogacała glebę w solę mineralne, odpowiednio przygotowując w ten sposób ziemię pod uprawę. Powodzenie jednak nawiedzały jedynie grunty położone blisko rzeki. Tak więc Egipcjanie, by powiększyć obszary ziem położonych dalej od wody, tworzyli sieć kanałów, które miały za zadanie powiększyć zasięg ziem nadających się pod uprawę roli. Dzięki tym kanałom woda z Nilu mogła swobodnie dostać się na odpowiednie tereny. Gdy czasy wylewów rzeki nadchodziły, chłopi w tym czasie oczyszczali, czyścili wodociągi oraz wyprowadzali zwierzęta z dala od pól, by te nie zanieczyściły ponownie kanałów.

Uprawa, ogród, skarbiec

Obszary ziem położone najbliżej rzeki nie wymagały uprawy, były jedynie zasiewane przez Egipcjan. Jedynie na terenach położonych z dala od rzeki, rolnicy używali pługu składającego się z dwóch krów oraz ciężko lemiesza, które miały za zadanie spulchnić glebę.  Po odpowiednich przygotowaniach, oczyszczenie kanałów oraz zasiewów. Rolnicy po kilku miesiącach zbierali swoje uprawy.

Rolnicy egipscy poza uprawą roli zajmowali się również prowadzeniem ogrodów, w których rosły warzywa oraz owoce. Między innym rzadko spotykana w tamtym okresie sałata. Na bagnach zaś pozostawionych przez wody Nilu odcinali oni łodygi papirusu, a także zbierali orzechy oraz daktyle.

Po udanych zbiorach przez rolników zboża. Owe zboże młócono oraz przesiewano, a następnie pod kontrolą królewskich urzędników wysyłano je do królewskiego skarbca. Gdzie były przechowywane do magazynu na trudne okresy oraz dla miast czy też samego faraona.

Pożywienie

Starożytni Egipcjanie uprawiali takie rośliny jak:

 • jarzyny;
 • konopie;
 • len;
 • zboże;
 • proso;
 • jęczmień;
 • sałata;
 • drzewa orzechowe.

Dodatkowo również spożywali pożywienie z:

 • hodowli zwierząt (np krów);
 • rybołówstwa;
 • łowiectwa;
 • zbieractwa.