FANDOM


Urny kanopskie (także zwane kanopami) – w starożytnym Egipcie naczynia rytualne, w których umieszczano organy wewnętrzne (prócz serca), wyjęte z ciała przed mumifikacją oraz zakonserwowaniem.

Kanopy

Urny kanopskie były zazwyczaj wykonane z gliny, alabastru, drewna, kamienia, a nawet z fajansu. Zawsze występowały w liczbie czterech.

Gliniane kanopy znane są już były z okresu Starego Państwa. Początkowo zamykane były płaskimi pokrywami. Następnie na początku Nowego Państwa, nakrywkami wyobrażającymi głowę zmarłej osoby (lub głowy synów Horusa w postaci ludzkiej - według innej wersji źródeł). Natomiast w Epoce Późnej zaczęto je przyozdabiać głowami synów Horusa w postaci zwierzęcej:

  • Imset – głowa ludzka – opiekun wątroby.
  • Hapi – głowa pawiana – opiekun płuc.
  • Kebehsenufa – głowa sokoła – opiekun jelit.
  • Duamutef – głowa psa podobnego do szakala – opiekun żołądka.

Każdy z braci, który opiekował się organami wewnętrznymi zmarłych. Posiadał boginię, która miała za zadanie go bronić:

  • Izyda – strzegła wątroby.
  • Neftyda – strzegła płuc.
  • Neit – strzegła żołądka.
  • Selkit – strzegła jelit.

Urny kanopskie były zwykle umieszczane  w specjalnej na ten cel wykonywanej skrzyni-kaplicy. Na ścianach umieszczano rzeźbione wizerunki bogiń opiekuńczych. Pozy bogiń, ich kolejność oraz przyporządkowanie do kierunków świata, ściśle określały święte teksty.

Źródła

Ciekawostki

  • Nazwa pochodzi od greckiej nazwy starożytnego egipskiego miasta Kanapos (Kánōbos) w Delcie Nilu, w okolicach dzisiejszej Aleksandrii, w którym odnaleziono owe naczynia po raz pierwszy.