FANDOM


Willendorf-Venus-1468

Wenus z Willendorfu – figurka z czasów epoki paleolitu. Przedstawia ona kobietę. Znalazł ją robotnik Johann Veran w Willendorfie (Austria). Zidentyfikował i opisał ją Joseph Szombathy. Jest wyrzeźbiona z kamienia kredowego oraz pomalowana czarną ochrą. Szacuje się, że figurkę wyrzeźbiono 22 000 - 24 000 lat temu. Niewiele wiadomo o jej pochodzeniu. Może mieć związek z kultem płodności. Przechowywana jest w Naturhistorisches Museum w Wiedniu.